Sälj inte ut allmännyttan i Nynäshamn

Vi i Miljöpartiet anser att det är av yttersta vikt att vi har en allmännytta och kan inte acceptera den liberala marknadspolitik som socialdemokraterna har anammat.

Att sälja ut stora delar av allmännyttan är inte en långsiktigt hållbar lösning. Man löser ett problem för stunden, och frågan är vilket problem det är man egentligen löser, samtidigt som man skapar långt större problem på sikt.

Vi i Miljöpartiet anser att det är en stor fördel att ha en allmännytta som vi äger gemensamt och förvaltar gemensamt. Kommunen har rådighet över denna och kan avsätta vissa delar till människor som behöver bostad och inte kan få någon på annat sätt. Det kan även finnas andra orsaker än ekonomiska att man väljer att bo i hyresrätt och då är allmännyttan oersättlig för att tillgodose behovet av bostäder.

Vi i Sverige har något unikt då det gäller vår allmännytta. Vi har inte som i många länder ett system där hyresrätten enbart är en lösning för de mindre bemedlade och där man enbart har möjlighet att hyra under en begränsad tid. 

Ett annat skäl att ha en allmännytta är att vi själva kan besluta om hur vi vill utveckla områdena så att de blir mer energieffektiva. Vi kan även, då vi bygger i egen regi, bestämma oss för att ligga i framkant då det gäller miljöaspekten då vi bygger. 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi hela tiden ska tjäna pengar och bostadsbubblan som byggts upp under lång tid, där bostadsrätter och villor kostar pengar som lånas upp till fiktiva och orimliga värden ser vi i Miljöpartiet inte som ett långsiktigt hållbart samhällssystem.

Vi i miljöpartiet driver frågan om bostad först metoden på riksplan och vi gör detta även på lokal nivå 

Att ha en egen bostad är en rättighet som finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi vänder oss också emot sättet som Nynäshamnsbostäders socialdemokratiskt ledda styrelse samt den socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen hanterar utförsäljningen. Redan förra året ville man sälja ut och även då ville man hålla försäljningen hemlig in i det sista. 

Nu gör man på samma sätt. Man belägger både tjänstemän och styrelsemedlemmar med munkavel. Jag kan inte se att detta handlar om något annat än att man är rädd för en opposition. Därmed vet man att man säljer ut trots att många kommuninvånare är emot detta. 

Vi i Miljöpartiet är för demokrati och öppenhet. Detta är det rakt motsatta. 

Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn

Catrine Ek
gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: