Miljö och energi

Ulricehamn ska vara en föregångare på miljö- och energiområdet. Vi ska åter bli en ledande miljökommun det som vi en gång varit.

Miljöpartiet vill

  • Reningsverket ska när det byggs ett nytt vara ett luktfritt verk av senaste modell som klarar att ta hand om bland annat medicinrester.
  • Tjänsterna som Miljöstrateg eller kanske snarare strateger är en satsning på framtiden. En naturvådsstrateg är också något som vi gärna ser att kommunen snarast satsar på.
  • En naturvårdsplan ska tas fram som pekar ut skyddande områden för växt och djurliv.
  • Egenproduktion av el ska stimuleras genom rådgivning och avgiftsnedsättning.

 

Vår önskan är att Ulricehamns kommun ska bli en föregångare och förebild på miljö- och energiområdet!

Vårt Ulricehamn tar fram en naturvårdsplan som pekar ut skyddade områden för växt- och djurliv. Strandnära kommunal mark exploateras inte. All upphandlad energi är förnybar. Vid den tidigare soptippen, Övreskog byggs en solcellspark. Egenproduktion av el är omfattande och laddstationer för elbilar finns. Vårt Ulricehamn är självförsörjande genom förnybar energi. Strandnära bebyggelse miljökonsekvensprövas.

En permanent miljövårdberedning för att följa miljöarbetet och planförfarande i kommunen har genomförts men vi vill att det inte ska stanna där, utan det ska vara en process som hela tiden hålls levande och ligger högt i kommunens agenda. Problemen vid nuvarande reningsverket åtgärdas för luktfrihet och estetisk förbättring.

Ulricehamn behöver laddstationer för elbilar!