Folkhälsa

Folkhälsa

All form av friskvård kan i större utsträckning uppmuntras och underlättas av kommunen.
 

 

Att röra på sig

är nyttigt för alla åldrar. ”Gymnastik med lek och idrott”, som det förr stod på skolschemat, bör praktiseras i skolorna (egalt vad man kallar det). Ulricehamns rika utbud av motionsmöjligheter ska underhållas och en fortsatt utbyggnad av cykelleder äga rum.

Näringsrik och giftfri mat

är också viktig för hälsan. Därför kommer Miljöpartiet att aktivt jobba för att all mat som kommunen upphandlar kvalitetssäkras. Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka.

Folkhälsa omfattar även psykisk hälsa.

Kultur- och naturupplevelser gynnar ett psykiskt välmående, därför är det viktigt att såväl barn som gamla ges tillfälle till sådana. Vi stöder kulturarrangemang av olika slag och eftersträvar ett brett kulturutbud.

Allra viktigast för psykisk hälsa är nog ändå att man finns i ett socialt sammanhang, att man inte hamnar utanför och blir isolerad. Här har kommunen ett ansvar såväl gentemot våra ungdomar, våra äldre som våra nyanlända kommuninvånare. Ungdomens hus är oöverträffat som en plats där besökarna kan finna sig själva och känna trygghet. Vi vill öka deras resurser. Oasen är ett bra exempel på hur man kan underlätta samvaro för pensionärer. Vi behöver fler samlingspunkter. En satsning på ökat föreningsbidrag kan underlätta för de mindre orternas ideella träffpunkter.

Nyheter på Folkhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter