Grön ideologi

Grön ideologi

 

Grön ideologi

har sin grund i en gränslös och tidlös solidaritet med djur, natur och världens alla människor och hela det ekologiska systemet.

Vi strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för andra och för kommande generationer. Vår politik bygger på insikten om samspelet mellan människan och naturen. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder i ett rättvist samhälle.

I Ulricehamn kommer vi att fortsatt verka för att politiken ska genomsyras av öppenhet gentemot medborgarna. För att politiska beslut verkligen ska genomföras vill vi stärka revisorernas roll. Kommunens arbetsplatser behöver bli mer attraktiva så vi kan locka hit och behålla kompetent personal. Med Miljöpartiet som styrande parti sker anställningar på meriter och alla former av korruption och lönediskriminering motverkas. ”Visselblåsare” bestraffas inte. Anställda känner sig trygga och utsätts inte för trakasserier.

Nyheter på Grön ideologi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter