Landsbygd – Centrum

Landsbygd – Centrum

Vi vill att hela Ulricehamn ska vara en attraktiv och levande kommun att bo och verka i. Det ska vara möjligt att leva ett bra liv oavsett om man väljer tätorten eller landsbygden.
Kollektivtrafiken till och från samt inom kommunen behöver byggas ut. Tidtabeller måste anpassas så att användningen av bil minskar. Den genuina karaktären av småstad och natur som i dag lockar allt fler att bosätta sig och turista här vill vi förstärka. Vi ser gärna en saluhall för närproducerade och ekologiska varor som en del av centrumutvecklingen. Vi är inga gillare av externa köpcentra då det har visat sig att Centrumkärnan riskerar att utarmas. Finns allt för många exempel på det. Ska vi nu ha externa köpcentra så måste kommunen satsa på att utveckla stadens centrum.

Översiktsplanen ska se en utveckling i hela kommunen. Ulricehamns kommun har stor yta. Därför är det rimligt att kommunen initierar en grön lokalt baserad textilsatsning, en produktion av ull, lin och hampa i samarbete med högskolan i Borås, näringsliv samt regionala och lokala aktörer. Vi anser givetvis också att annan produktion på landsbygden ska stödjas av kommunen t.ex. vid upphandlingar. (Närodlat och ekologiskt). Det är viktigt att vi är rädda om vår åkermark. Något som också landsbygden har behov av är förutom fiber till alla, bra vägar. Här anser vi att kommunen kan vara en drivande part. 

Nyheter på Landsbygd – Centrum

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter