Miljö och energi

Miljö och energi

Ulricehamn ska vara en föregångare på miljö- och energiområdet. Vi ska åter bli en ledande miljökommun det som vi en gång varit.

Miljöpartiet vill

 

Vår önskan är att Ulricehamns kommun ska bli en föregångare och förebild på miljö- och energiområdet!

Vårt Ulricehamn tar fram en naturvårdsplan som pekar ut skyddade områden för växt- och djurliv. Strandnära kommunal mark exploateras inte. All upphandlad energi är förnybar. Vid den tidigare soptippen, Övreskog byggs en solcellspark. Egenproduktion av el är omfattande och laddstationer för elbilar finns. Vårt Ulricehamn är självförsörjande genom förnybar energi. Strandnära bebyggelse miljökonsekvensprövas.

En permanent miljövårdberedning för att följa miljöarbetet och planförfarande i kommunen har genomförts men vi vill att det inte ska stanna där, utan det ska vara en process som hela tiden hålls levande och ligger högt i kommunens agenda. Problemen vid nuvarande reningsverket åtgärdas för luktfrihet och estetisk förbättring.

Nyheter på Miljö och energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter