Kultur

Tillgång till kultur i olika former är en förutsättning för en god livsmiljö. Därför skall ett brett kulturutbud eftersträvas i kommunen och kulturarrangemang av olika slag stödjas och uppmuntras.

Miljöpartiet vill

 

Tillgång till kultur i olika former är en förutsättning för en god livsmiljö. Därför vill vi att ett brett kulturutbud gynnas i hela kommunen och kulturarrangemang av olika slag stödjs och uppmuntras. Behovet av nya bibliotekslokaler är skriande. Vi anser att det är synd att bygdens historia ligger magasinerad i Röshult och vill därför få till stånd ett museum där den kan visas.

 

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter