Skola och omsorg

Skola och omsorg

Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge barn en bra start. Fler ska få chansen till en högre utbildning och kvaliteten ska höjas genom fler lärarledda timmar och mer möjligheter till praktik.

Miljöpartiet vill

 

Vi vill öka resurserna till såväl skola som omsorg.

Barnen är vår framtid. Om Miljöpartiet får styra kommunen så är skolan en god lärmiljö som ger varje barn möjlighet att utvecklas. Vi ser att det är viktigt att elevstödjande åtgärder sätts in tidigt där behov finns. För detta krävs fler av utbildad personal och att lärarna frigörs från administrativa uppgifter. Med fler vuxna i förskolorna och barngruppernas storlek minskade ökar möjligheterna att motverka trakasserier och mobbning på skolor och förskolor. Landsbygdens skolor och förskolor får för oss vara kvar och utvecklas. Till det behövs förvisso resurser, men framför allt samordning.

Barn behöver i möjligaste mån skydd från farliga ämnen som kan förekomma i olika plastföremål och uttjänta elektroniska apparater. Vi ska verka för att farliga leksaker rensas bort från våra förskolor.

För oss är det självklart att äldreomsorgen utgår från de äldres villkor och önskemål. Nödvändiga resurser tillförs i budgeten. Får vi råda kommer alla pensionärer att erbjudas en plats på äldreboende alternativt trygghetsboende. Särskilt beaktas de över 85. Stubo ser till att trygghetsboenden kan erbjudas även i de mindre orterna. Medicinintaget hos de som är i kommunens omsorg (äldre- och handikappsomsorgen) ses över.

Beträffande maten på skolor och äldreboenden se under rubriken ”folkhälsa”.

Nyheter på Skola och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter