Sjukvård och hälsa

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Miljöpartiet vill

 • Bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa.
 • Korta vårdköerna och satsa på bättre kvalitet och tillgänglighet i vården.
 • Sätta hälsan i centrum och minska klyftorna i folkhälsan.
 • Utbilda fler läkare och specialistsjuksköterskor och skapa bättre arbetsvillkor för de som jobbar i vården.
 • Att den återhämtningsbonus som Miljöpartiet drivit fram ska återinrättas och fortsatt bidra till att pröva och utveckla nya och mer hållbara arbetssätt och modeller i vården utifrån personalens egna önskemål.
 • Att vård och omsorg inte ska bedrivas i vinstsyfte.
 • Höja lönerna och säkra en god arbetsmiljö i vården.
 • Förbättra förlossningsvården och satsa på barnmorskorna.
 • Förbättra vård och omsorg för äldre och stärka resurserna till hemsjukvården.
 • Att tandvården ska jämställas med övrig hälso­- och sjukvård, och ingå i samma högkostnadsskydd.
 • Att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet.
 • Satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa.
 • Korta köerna till behandling i hela landet.
 • Att preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 år.
 • Förbättra stödet för personer med funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser oavsett var du bor i landet. Den som har rätt till stöd ska inte behöva planera sitt liv flera veckor i förväg för att ha ett fullvärdigt liv.
 • Införa alternativa välfärdsmått i EU och verka för ett globalt avtal för minskad antibiotikaanvändning.

Bra vård på lika villkor i hela landet

Läs vårt valförslag

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Debatt: “Dags att se över hela förlossningsvården” 

MP vill satsa 40 miljarder på sjukvården och omsorgen

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter