Grön Ungdom

Det är vi som är framtiden.

Grön Ungdom är alla som växer upp i en värld präglad av klimatförändringar. Vi vet att vår generation behöver ta ansvar för tidigare utsläpp. Vi vet att klimatförändringarnas påverkan kräver handling. Och vi är beredda att agera.

Häng på oss i klimatkampen

Bli medlem i Grön Ungdom och lär känna andra unga som också brinner för en bättre värld. Alla är välkomna – tillsammans gör vi vår röst hörd.

Bli medlem i Grön ungdom