Ett fritt och 
öppet samhälle

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig tas för givet. Högernationalistiska krafter vill backa bandet och vi måste fortsätta att kämpa för ett öppet och fritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • säkerställa alla människors fri- och rättigheter
  • skydda Sveriges grundlag mot snabba förändringar.
  • stärka nationella minoriteters och urfolket samernas rättigheter och att Sverige ska förbinda sig att följa den internationella konventionen om  urfolks rättigheter (ILO 169).
  • förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet
  • skydda ett oberoende public service i grundlagen.
  • stoppa hot och hat mot förtroendevalda och opinionsbildare
  • införa ett system med nationella medborgarinitiativ (tex lagförslag från medborgare)
  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga verksamheter
  • involvera fler i demokratin och sänka rösträttsåldern till 16 år.

En skyddad och tryggad demokrati

Läs vårt valförslag

Läs om Miljöpartiets tio förslag för en starkare demokrati i den här motionen till riksdagen från hösten 2021.

Nyheter på Demokrati och mänskliga rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter