Ett fritt och 
öppet samhälle

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig tas för givet. Högernationalistiska krafter vill backa bandet och vi måste fortsätta att kämpa för ett öppet och fritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • säkerställa alla människors fri- och rättigheter
  • göra det svårare att ändra i våra grundlagar
  • stärka minoriteters rättigheter
  • värna fri media och grundlagsskydda public service
  • stoppa hot och hat mot förtroendevalda och opinionsbildare
  • införa ett system med nationella medborgarinitiativ (tex lagförslag från medborgare)
  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga verksamheter
  • involvera fler i demokratin och sänka rösträttsåldern till 16 år.

Läs om Miljöpartiets tio förslag för en starkare demokrati i den här motionen till riksdagen från hösten 2021.

Nyheter på Demokrati och mänskliga rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter