Ett fritt och 
öppet samhälle

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig tas för givet. Högernationalistiska krafter vill backa bandet och vi måste fortsätta att kämpa för ett öppet och fritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Säkerställa alla människors fri- och rättigheter.
  • Skydda Sveriges grundlag mot snabba förändringar.
  • Stärka nationella minoriteters och urfolket samernas rättigheter och att Sverige ska förbinda sig att följa den internationella konventionen om  urfolks rättigheter (ILO 169).
  • Förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet.
  • Skydda ett oberoende public service i grundlagen.
  • Stoppa hot och hat mot förtroendevalda och opinionsbildare.
  • Införa ett system med nationella medborgarinitiativ (tex lagförslag från medborgare).
  • Främja öppenhet och insyn i alla offentliga verksamheter.
  • Involvera fler i demokratin och sänka rösträttsåldern till 16 år.

En skyddad och tryggad demokrati

Läs vårt valförslag

Läs om Miljöpartiets tio förslag för en starkare demokrati i den här motionen till riksdagen från hösten 2021.

Nyheter på Demokrati och mänskliga rättigheter

Ett år av sorg och skräck

Demokratipaket för samers rättigheter

MP röstar nej till lag om utlandsspioneri

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter