En hållbar värld inom 
planetens gränser

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv utan att ekosystemen utarmas. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Men omställningen kan aldrig handla om att välja mellan klimat och miljö, som allt oftare påstås i den svenska klimatdebatten. De två kriserna är tätt sammankopplade och måste lösas gemensamt.

Miljöpartiet vill

  • bygga ett resurssnålt och cirkulärt samhälle där det är lätt att leva miljövänligt
  • satsa på levande skogar med varsamt skogsbruk och skydda mer natur, utrotningshotade djur och växter
  • satsa på klimatsmart och ekologisk mat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion
  • kämpa för friska hav och rent vatten istället för att pressa ekosystemen till bristningsgränsen.

Ett starkare skydd av naturen och alla arter

Läs vårt valförslag

Nyheter på Miljö

MP kommenterar regeringens budget

MP vill försvara miljöpolitiken

Språkrören kommenterar nedläggning av miljödepartementet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter