En hållbar värld inom 
planetens gränser

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv utan att ekosystemen utarmas. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Men omställningen kan aldrig handla om att välja mellan klimat och miljö, som allt oftare påstås i den svenska klimatdebatten. De två kriserna är tätt sammankopplade och måste lösas gemensamt.

Vi är beroende av naturen omkring oss för att få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn får det sämre än vi själva.

Sverige har sexton ambitiösa miljömål. Alla är viktiga, men fortfarande nås bara ett av 16 mål.

Miljöpartiet vill byta riktning. Vi vill utveckla samhället med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Miljön måste genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och vi måste nå våra miljömål.

Vi vill ha en rättvis fördelning av jordens resurser. Rika länder har ett ansvar att minska utsläppen i en snabbare takt än fattiga länder. Omställningen måste gå hand i hand med jämlikhet, social rättvisa och rätten till hållbar försörjning

Miljöpartiet vill

  • Bygga ett resurssnålt och cirkulärt samhälle där det är lätt att leva miljövänligt.
  • Satsa på levande skogar med varsamt skogsbruk och skydda mer natur, utrotningshotade djur och växter.
  • Satsa på klimatsmart och ekologisk mat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion.
  • Kämpa för friska hav och rent vatten istället för att pressa ekosystemen till bristningsgränsen.

Läs mer om Miljöpartiets miljöpolitik i EU-valet 2024 här: Valmanifest till Europaparlamentsvalet 2024 (mp.se)

 

Ett starkare skydd av naturen och alla arter

Läs vårt valförslag

Nyheter på Miljö

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter