En jämlik skola

Alla elever har rätt att växa och utmanas, lyckas och utveckla sina talanger i skolan. Varje elev ska få den tid de behöver med sina lärare. Alla elever och vårdnadshavare måste kunna känna tillit till deras närmsta skola. Miljöpartiet kan aldrig acceptera ett samhälle där barn får olika livschanser beroende på vilken skola de går i.

Om vi vill skapa ett samhälle som håller ihop måste skolan vara en del av lösningen på samhällets problem. Nu är det tvärtom eftersom skolmarknaden som den är utformad idag förstärker skolsegregationen. Dagens system gör därmed skolan till ett hinder istället för en del av lösningen. Så länge var sjunde elev går ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program är det direkt stötande att inte varenda skattekrona avsedd för skolan stannar i skolan. I en skola som sätter elevens lärande främst kan det inte vara aktieägarnas vinstkrav eller kommunens sparkrav som är högsta auktoritet.

Miljöpartiet vill

  • förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skola.
  • ge alla barn rätt till fritids.
  • att staten ska ta ett större ansvar för resurserna till skolan.
    att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek.
  • bryta skolsegregationen och göra skolvalet fritt och rättvist för alla.
  • göra det attraktivt att vara lärare genom att säkra höjda löner och en god arbetsmiljö i skolan.
  • förstärka elevhälsan och satsa på fler skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer i skolan.
  • satsa mer på fritidshemmen och se till att även de barn vars föräldrar inte arbetar får tillgång till fritids.
  • satsa på mindre barngrupper och mer personal i förskolan.

En jämlik skola

Läs vårt valförslag

Nyheter på Skola och utbildning

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter