Klimatkrisen kräver 
kraftfull klimatpolitik

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljöpartiet vill

  • Skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och tydligt väga in viktiga aspekter som rör rättvisa och risk. Konsumtionsbaserade utsläpp ska inkluderas i klimatmålet.
  • Stötta klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela landet
  • Införa en tillräckligt ambitiös klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget
  • Satsa på tåg i tid i hela Sverige, fler nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg
  • Ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el i Sverige och EU

Nyheter på Klimat

En budget för det gröna folkhemmet

Nytt klimatmål för att minska konsumtionen

Att sänka ambitionen inom klimatpolitiken är kortsiktigt och farligt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter