Klimatkrisen kräver 
kraftfull klimatpolitik

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljöpartiet vill

 • Skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och en princip om rättvisa, där utsläpp från svensk konsumtion också inkluderas.
 • Ta fram en vetenskapligt baserad utsläppsbudget.
 • Stötta klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela landet.
 • ställa om svensk industri till att bli helt fossilfri senast 2030.
 • Ta bort alla fossila subventioner.
 • Satsa på kollektivtrafik och tåg i hela Sverige, fler nattåg till Europa, införa en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg.
 • Ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el i Sverige och EU.
 • Satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.
 • Ta fram en svensk utsläppsbudget som gör att vi når klimatmålen.
 • Investera minst 100 miljarder per år i att ställa om så att Sverige blir ett fossilfritt välfärdsland senast år 2030.
 • Att de med mest pengar, som också orsakar större utsläpp, ska bidra mer till omställningen och välfärden genom en progressiv beskattning av kapital.
 • De med minst resurser ska få mer samhällsservice, lägre skatt och mer stöd i omställningen.
 • Höja priset på utsläppsrätter i EU, inkludera utsläpp från flyg och sjöfart i systemet och införa klimattullar på varor från länder utanför EU.

En rättvis och snabb klimatomställning

Läs vårt valförslag

Nyheter på Klimat

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter