Klimatkrisen kräver 
kraftfull klimatpolitik

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljöpartiet vill

 • skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och en princip om rättvisa, där utsläpp från svensk konsumtion också inkluderas.
 • ta fram en vetenskapligt baserad utsläppsbudget.
 • stötta klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela landet
 • ställa om svensk industri till att bli helt fossilfri senast 2030.
 • ta bort alla fossila subventioner
 • satsa på kollektivtrafik och tåg i hela Sverige, fler nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg
 • ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el i Sverige och EU
 • satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.
 • ta fram en svensk utsläppsbudget som gör att vi når klimatmålen.
 • investera minst 100 miljarder per år i att ställa om så att Sverige blir ett fossilfritt välfärdsland senast år 2030.
 • att de med mest pengar, som också orsakar större utsläpp, ska bidra mer till omställningen och välfärden genom en progressiv beskattning av kapital.
 • de med minst resurser ska få mer samhällsservice, lägre skatt och mer stöd i omställningen.
 • höja priset på utsläppsrätter i EU, inkludera utsläpp från flyg och sjöfart i systemet och införa klimattullar på varor från länder utanför EU.

En rättvis och snabb klimatomställning

Läs vårt valförslag

Nyheter på Klimat

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

MP vill klimatsäkra svenska städer

Vi är de enda som har en politik i linje med Parisavtalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter