Karlstad

Hej och välkommen till Miljöpartiet i Karlstad!

Här kan du läsa om vår politik och om våra politiker.

 

Här kan du läsa vårt handlingsprogram, som beskriver vad vi vill göra i Karlstad under mandatperioden 2014 - 2018.

 

Möten med mera på vår medlemswebb

Aktuella frågor kommer på vår blogg

 

Tack Karlstad för ett mandat till Tack för att ni gav oss ett mandat till, och förtroendet att fortsätta kämpa för grön politik i Karlstad! Vi kommer göra allt vi kan för att genomföra det vi lovat, och motverka de grogrunder i samhället som gör att SD har ökat.
Våra prioriteringar

Klimat.

Karlstad minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss, tåg och cyklar istället för bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt och vi har en vindkraftpark i Vänern. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas som driver våra bussar. Vi tar ansvar för Karlstads roll i att hindra klimatförändringarna.

Skola och utbildning.

Vi vill ha en skola anpassad för det moderna samhället. Där behövs flexibilietet och förmåga att lära om. Vi tror att färdigheter i många språk kommer kommer vara en nyckel till framtiden, liksom en bra koppling till arbetslivet. Vi vill att lärare ska få tid att vara lärare!

Jämställdhet och jämlikhet.

Miljöpartiet de gröna i Karlstad är ett feministiskt parti som kämpar för större möjligheter för människor att vara som de vill utan stereotypa könsroller och diskriminering.

Kollektivtrafik.

I Karlstad ska det vara lätt att ta bussen när du ska åka lite längre. Vi vill ha tågstationer på fler orter i kommunen. Flygplatsen ska på sikt läggas ner och ersättas med snabba tåg till Oslo, Göteborg och Stockholm. Vårt mål är att du ska kunna resa hållbart i Karlstad.