Karlstad

Hej och välkommen till Miljöpartiet i Karlstad! Här kan du läsa om vår politik och om våra politiker. Vårt handlingsprogram beskriver vad vi vill göra i Karlstad under mandatperioden 2014 - 2018.

Mer information om lokala möten, med mera hittar du på vår medlemswebb. Aktuella frågor kommer upp på vår blogg.

 

 
 
 
 

Våra ledamöter i kommunfullmäktige.
Våra prioriteringar

Klimat.

Karlstad minskar utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss, tåg och cyklar istället för bil. Kommunens lokaler värms upp energieffektivt och vi har en vindkraftpark i Vänern. Genom att källsortera matavfall kan vi göra biogas som driver våra bussar. Vi tar ansvar för Karlstads roll i att hindra klimatförändringarna.

Skola och utbildning.

Vi vill ha en skola anpassad för det moderna samhället. Där behövs flexibilietet och förmåga att lära om. Vi tror att färdigheter i många språk kommer kommer vara en nyckel till framtiden, liksom en bra koppling till arbetslivet. Vi vill att lärare ska få tid att vara lärare!

Jämställdhet och jämlikhet.

Miljöpartiet de gröna i Karlstad är ett feministiskt parti som kämpar för större möjligheter för människor att vara som de vill utan stereotypa könsroller och diskriminering.

Kollektivtrafik.

I Karlstad ska det vara lätt att ta bussen när du ska åka lite längre. Vi vill ha tågstationer på fler orter i kommunen. Flygplatsen ska på sikt läggas ner och ersättas med snabba tåg till Oslo, Göteborg och Stockholm. Vårt mål är att du ska kunna resa hållbart i Karlstad.

Miljöpartiet de gröna Karlstad

Kontakt