Skola och utbildning

Skola och utbildning

Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Fler lärare och mindre grupper är den viktigaste nyckeln till detta. Vi vill ge barn och unga möjligheter att växa som individer, få en god kunskapsgrund och lära sig hur man lär sig. Arbetet för en god personaltäthet måste därför fortsätta.

Arbetsro är vägen till en god lärmiljö. Allt förändringsarbete ska därför förankras med personalen – med elevernas bästa för ögonen. God och näringsriktig mat, fysisk aktivitet, fler sätt att möta språket och att få vara sig själv är andra viktiga ingredienser för att alla barn ska blomma ut.

För att finansiera några av dessa och andra satsningar på barn och unga är vi öppna för att höja skatten med upp till 50 öre. Det ger minst 100 miljoner kronor som öronmärks för satsningar på framtidens vuxna.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Fler lärare i skolan. Vi vill säkerställa att det finns max 5 barn per pedagog i förskolan och högst 11 elever per lärare/pedagog i grundskola, på gymnasiet och i fritidshemmen. Anställ skolbibliotekarier till högstadieskolorna och öka grundbemanningen i landsbygdsskolorna. Vi vill också arbeta för att införa modersmålsundervisning i förskolan. Planera för mindre grupper i skolan och fortsätta bygga fler förskoleavdelningar för att kunna minska barngruppernas storlek. Ge pedagoger och rektorer större inflytande över skolans utveckling.

Förbättra elevhälsan. Miljöpartiet vill anställa fler skolsköterskor och kuratorer så att varje skola har ett stabilt och fungerande skolhälsoteam som finns där för barnen. Förstärk arbetet med tidigt språkstöd och säkerställ att barn med till exempel ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får stöd. Det behövs också skapas bättre möjligheter till fysisk aktivitet i skolan.

Ekologisk och närproducerad mat. Vi vill satsa på att uppnå minst 50 % ekologiska råvaror i skolmaten och att öka andelen närproducerade råvaror.

En skola för alla. Vi vill stärka det aktiva arbetet med jämställdhet, hbtqi, normkritik och genuspedagogik i förskola och skola. Fortsätt arbetet mot hedersrelaterat våld, homofobi och rasism.

En likvärdig skola. Miljöpartiet vill värna den kommunala skolan och att skattepengarna stannar i skolverksamheterna. Vi vill säkerställa att kommunens fastigheter inte säljs till friskolor. Inga skolor i våra mindre tätorter ska läggas ned. Vi vill också möjliggöra för olika pedagogiska inriktningar i våra skolor.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Skola och utbildning

Karlstad, 30 augusti 2023

Vi vill öppna upp fordonsutbildningens lokaler för aktiviteter efter skoltid

Karlstad, 28 augusti 2023

Äntligen avgiftsfri kulturskola

Karlstad, 28 augusti 2023

Hej student!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter