Våra miljöpartister med politiska uppdrag

Våra miljöpartister med politiska uppdrag

I Karlstads kommun finns det många nämnder och bolag som har ansvar för kommunens verksamhet. Miljöpartiet har medlemmar med uppdrag i de flesta av dessa nämnder och bolag och har därmed inflytande på kommunens olika verksamheter.

Du hittar deras namn och mailadresser nedan.

Nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2:e vice ordförande: Samar Madwar

Ersättare: Gunnel Kardemark

 

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamot: Patrik Hamberg

Ersättare: Sven Hassler

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ledamot: Sebastian Örgesvik

Ersättare: Maria Hallén

 

Kommunfullmäktige

Ledamot: Monika Bubholz, Robert Halvarsson, Cecilia Boman Lindström

Ersättare: Lars Karlsson, Samar Madwar

 

Kommunledningsutskottet (utskott till kommunsstyrelsen)

Ledamot: Robert Halvarsson

 

Kommunstyrelsen

Ledamot: Monika Bubholz

Ersättare: Robert Halvarsson

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Robert Halvarsson

Ersättare: Lars Karlsson

 

Miljönämnden

Ordförande: Cecilia Boman Lindström

Ersättare: Daniel Kristiansson

 

Räddningstjänsten

Ledamot: Lars Karlsson

 

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamot: Nils-Olof Ståhl

Ersättare: Ulrika Neldorin

 

Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförande: Monika Bubholz

Ersättare: Margareta Wallsten

 

Tillväxtutskottet (utskott till kommunstyrelsen)

Ersättare: Monika Bubholz

 

Valnämnden

Ledamot: Annika Englund

Ersättare: Stefanie Erdmann

 

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot: Anna Wilén

Ersättare: Mechthilde Lambrecht

 

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Per-Inge Lidén

 

Bolag

Karlstads Bostadsaktiebolag AB

2:e vice ordförande: Karin Granström

Ersättare: Eden Mengisteab 

 

Karlstads Energi AB

Ledamot: Anders Wickström

Ersättare: Pontus Dahlberg

 

Karlstads El- och Stadsnät AB

Ordförande: Torbjörn Nilsson

Ersättare: Frida Eriksson

 

Mittnät AB

Ordförande: Torbjörn Nilsson

 

Mariebergsskogen AB

Ledamot: Ulrika Neldorin

Ersättare: Sven Årnes

 

Parkab

Ledamot: Heiko Bubholz

 

Stadshus AB

Ledamot: Monika Bubholz

Ersättare: Ulrik Scheller

 

Tåsan Kraft AB

Ledamot: Anders Wickström

 

Övriga uppdrag

Kommunrevisionen

Ledamot: Anders Nordlund

 

Stiftelsen Karlstadshus

Ledamot: Ulrik Scheller

 

Stiftelsen Värmlands museum

Ledamot: Ingegerd Hedén

 

Mångfaldsforum

Ordförande: Robert Halvarsson

 

Landsbygdsrådet

Ordförande: Monika Bubholz

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Ledamot: Samar Madwar

Ledamot: Nils-Olof Ståhl

 

Karlstad-Grums vattenverksförbund

Ersättare: Lars Karlsson

 

Samverkan barn och unga

Ordförande: Robert Halvarsson

 

Oslo-Stockholm 2.55

Ersättare: Monika Bubholz

 

Rådgivande kommitté för Karlstads universitets centrum för forskning om samhällsrisker

Ordförande: Monika Bubholz

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter