Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion

Karlstad ska vara ledande på hållbar konsumtion i Sverige. I vårt centrum vill vi ha många butiker med second hand och återvunna produkter och vi vill även stötta vanliga affärer för att kunna ha fler återvunna produkter och cirkulära affärsmodeller. Kommunen ska upphandla hållbart och bidra till att det ska vara lätt att handla hållbart i kommunen.

Vi behöver alla konsumera men vi kan göra det på ett hållbart sätt. Genom att handla mer lokalt, mer med kvalitet och gärna second hand minskar vi klimatpåverkan och slitaget på jordens resurser. Därför vill Miljöpartiet att Karlstads kommun ska upphandla mer hållbart och lokalt. Vi behöver också göra det lättare för Karlstadsbor att konsumera hållbart.

Vi vill göra kommunens upphandlingar fossilfria och cirkulära genom att kommunen prioriterar upphandlingar med företag som har hållbara affärsmodeller, exempelvis reparationstjänster. Det ska bli enklare för mindre, lokala företag och föreningar att delta i upphandlingar, exempelvis genom att dela stora upphandlingar i mindre. Vi vill samtidigt att hårda krav ställs på miljö och sociala frågor i våra upphandlingar så att företag som säljer sådana produkter och tjänster premieras.

Karlstads centrum ska också vara ledande i landet på second hand och återbruk. Det ska bli enklare för fler att välja återvunnet framför nyproducerat. Vi vill möjliggöra för fler unika återbruksbutiker i centrum och stötta befintliga affärer att ta in återvunna produkter och second hand. Inför ett återbrukspris till företagare som arbetar på ett föredömligt sätt med återbruk.

En mer hållbar konsumtion stärker den lokala ekonomin. Vi handlar av fler lokala företag som finns i kommunen och får en chans att utöka sin verksamhet. Det gör oss mindre sårbara och mer självförsörjande om en palett av olika verksamheter finns lokalt.

Vår konsumtion ger höga klimatutsläpp. Karlstadsbon lever i snitt som om vi hade fyra jordklot till förfogande. Genom att handla mer med kvalitet och reparera när saker går sönder så sparar vi på jordens resurser. Bra möjligheter till återbruk och att hitta det vi behöver på second hand ökar också hållbarheten i våra inköp. Miljöpartiet vill att det ska vara lättare för Karlstadsbon att handla hållbart och lokalt och vill att kommunen aktivt ska arbeta för det.

Platser för att lära sig att reparera produkter behövs för att öka kunskapen om kvalitet och att minska behovet av att köpa nytt. Att lära sig hantverk och vårda de produkter som vi äger gör att vi minskar behovet av att köpa nytt. Vi vill gärna se att det finns fler företag som reparerar och återbrukar produkter i Karlstad.

Vi vill minska antalet bilar per person genom att gynna bilpooler. Det finns potential för liknande pooler för andra tjänster. Det ska vara enkelt att som företag komma in i den här ekonomin. Samtidigt ser vi uthyrningsverksamhet av sportutrustning som viktigt för att minska den tröskel som idrott innebär för ekonomiskt svaga familjer. Kommunen behöver inte alltid vara den som utför dessa tjänster utan nya gröna jobb kommer skapas av denna utveckling.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Hållbar konsumtion

Karlstad, 19 april 2024

Karlstad 4:e bäst enligt Djurens Rätt!

Karlstad, 28 mars 2024

Amanda Lind från Miljöpartiet besöker den cirkulära gallerian Rundgång

Karlstad, 19 januari 2024

Nya metoder för minskad klimatpåverkan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter