Kalender

Här hittar du våra ordinarie möten i Miljöpartiet i Karlstad. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra medlemsmöten är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Våra möten äger för närvarande rum digitalt, för att minska smittspridning av corona. Möten börjar i regel kl 18:00.

Januari 2022
9 januari – Ledningsgruppsmöte
26 januari – Medlemsmöte

Februari 2022
9 februari – Ledningsgruppsmöte
16 februari – Ledningsgruppsmöte (reserv inför årsmöte)

Mars 2022
26 mars - Årsmöte

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Kommunfullmäktigegrupp

Politikerna som sitter i kommunfullmäktige (KF) träffas och planerar inför kommande kommunfullmäktige. Dessa träffar äger rum en gång i månaden. På dessa möten diskuteras främst kommunpolitiska frågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: