Kalender

Lyssna

Här hittar du våra ordinarie möten i Miljöpartiet i Karlstad. Samtliga möten är öppna för alla medlemmar och i vanliga fall är även icke-medlemmar välkomna.

Våra möten äger rum på Lagergrens gata 2 i Karlstad, om inte annat nämns i kallelse.

Alla möten börjar 17:30 med fika!

Kalender  2018

MP Karlstad

Oktober 2018

11 oktober  -  Ledningsgruppsmöte och kommunfullmäktigegrupp

11 oktober  - Ledningsgrupp

23 oktober  - Medlemsmöte.

November 2018

14 november  - Medlemsmöte.

15 november  -  Ledningsgruppsmöte och kommunfullmäktigegrupp

December 2018

6 december  - Medlemsmöte.

13 december - Ledningsgruppsmöte och kommunfullmäktigegrupp

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Kommunfullmäktigegrupp

Politikerna som sitter i kommunfullmäktige (KF) träffas och planerar inför kommande kommunfullmäktige. Dessa träffar äger rum en gång i månaden. På dessa möten diskuteras främst kommunpolitiska frågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: