Kalender

Lyssna

Här hittar du våra ordinarie möten i Miljöpartiet i Karlstad. Samtliga möten är öppna för alla medlemmar och i vanliga fall är även icke-medlemmar välkomna.

Våra möten äger rum på Lagergrens gata 2 i Karlstad.

Alla möten börjar 17:30 med fika!

 

April

Onsdag 5 april - medlemsmöte

Tisdag 11 april - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp (OBS! Ändrat från 4 april)

Maj

Onsdag 10 maj - medlemsmöte

Måndag 15 maj - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Juni

Onsdag 7 juni - medlemsmöte

Tisdag 13 juni - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Augusti

Torsdag 17 augusti - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Tisdag 29 augusti - medlemsmöte

September

Torsdag 14 september - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Måndag 25 september - medlemsmöte

Oktober

Tisdag 10 oktober - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Torsdag 19 oktober - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Onsdag 25 oktober - medlemsmöte

November

Torsdag 16 november - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Tisdag 28 november - medlemsmöte

December

Onsdag 6 december - medlemsmöte

Torsdag 14 december - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Januari 2018

Torsdag 11 januari- ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Onsdag 17 januari - medlemsmöte

Februari 2018

Torsdag 8 februari - ledningsgrupp och kommunfullmäktigegrupp

Tisdag 13 februari - medlemsmöte

Tisdag 20 februari - ledningsgrupp

Mars 2018

Lördag 3 mars - årsmöte

--- --- ---

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Kommunfullmäktigegrupp

Politikerna som sitter i kommunfullmäktige (KF) träffas och planerar inför kommande kommunfullmäktige. Dessa träffar äger rum en gång i månaden. På dessa möten diskuteras främst kommunpolitiska frågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: