Energi, miljö och klimat

Energi, miljö och klimat

MP i Ale vill

  • satsa mer på gröna investeringar som fler och bättre cykelbanor och laddstolpar för elbilar för att möta den kommande utvecklingen.
  • stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion i form av vindkraft och solkraft. Alla kommunens nybyggda fastigheter ska ha solceller där det är lämpligt.
  • -att kommunen inte ska köpa in energi från länder som initierat konflikt eller som kränker mänskliga rättigheter.
  • skydda fler naturområden och skapa fler reservat men även bevara och utveckla tätortsnära natur.
  • skapa fler system av dammar och kedjor av insektshotell i tätorters närområde och ger ner utrymme för ängsblommor.
  • att kommunen informerar om vad man själv kan göra för biologisk mångfald, ex, inte elda, insektshotell och uppmanar till resurshushållning och ökad återanvändning.
  • att kommunen ska bruka sin skog genom kalhyggesfritt skogsbruk och fortsätta arbetet för förbättrad vattenkvalitet i kommunens alla vattendrag

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter