Kultur och föreningsliv

Kultur och föreningsliv

I Borgholms kommun bor många kulturintresserade människor och andelen av befolkningen som helt eller delvis arbetar inom kultursektorn är faktiskt långt över genomsnittet i landet. Vi har en fantastisk resurs i drivna, kunniga och erfarna kulturarbetare och en stor potential för en riktigt spännande och nyskapande kommunal kulturverksamhet.
Miljöpartiet vill arbeta för att Borgholms kommun bättre ska möta och förvalta det stora kulturintresse och kunnande som finns bland medborgare och besökare!
Konkret vill vi se ett kulturhus som kan bli en mötesplats för föreningslivet och alla kulturintresserade, där olika konstformer och aktiviteter ryms, och som dessutom kan samordnas på ett smart sätt med kommunens övriga verksamhet. Ekbacka 1 & 2, som är ett av Borgholms stads allra finaste hus och lägen, bör bevaras i kommunens ägo och användas så att allmänheten har tillgång till byggnaden.
Vi tror att detta är den bäst lämpade platsen för ett kulturhus värt namnet.

Möjligheten för kommunen att söka stöd för olika kulturaktiviteter på statlig nivå ökar betydligt om vi tar tillvara den kunskap och de nätverk som finns hos våra yrkesverksamma kulturarbetare. I många andra kommuner runt om i Sverige arbetar man redan tillsammans med kommunens egna konstnärer, musiker, filmare, etc., för att driva projekt och erbjuda ett kvalitativt, brett och dessutom ekonomiskt hållbart kulturutbud i kommunen. Vi vill bevaka att kommunen följer 1% regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden avsätts för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och renovering.MU-avtalet som ger avtalsenliga ersättningar till kulturarbetare vid utställningar ska också efterlevas i Borgholms kommun.

Vi vill

  • Se till att Borgholm äntligen upprättaren en Kulturplan.
  • Satsa på kommunens kulturverksamhet- en sekreterartjänst på halvtid i en av landets kulturtätaste kommuner räcker inte!
  • Etablera ett riktigt Kulturhus samordnat med Biblioteket i gamla Ekbacka.
  • Ge mer resurser till Kulturskolan så att alla elever i Borgholm har möjlighet till eget skapande.
  • Utveckla samverkan mellan skolan och lokala kulturarbetare.
  • Att kommunen tar aktiv del av länets satsning på kultur för äldre.
  • Se till att 1%-regeln och MU-avtal följs. Detskapar jobb och avtalsenliga ersättningar till kulturarbetare, samt en vackrare och mer kreativ offentlig miljö.
  • Införa ”Kulturtavlor” som innebär snygga annonsutrymmen i stadsmiljön reserverat endast för lokala kulturarrangemang.
  • Att Borgholms kommun bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar både ekonomiskt och lokalmässigt för öns bästa marknadsförare och viktigaste varumärke, Ölands Skördefest!

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Kultur och föreningsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter