Vård och omsorg

Vård och omsorg

Alla människor ska kunna känna trygghet i situationer där det finns ett behov av stöd och hjälp. Alla måste kunna lita på att samhällets skyddsnät håller.

Äldre människor i kommunen ska ha rätten och möjligheten att må bra och vara aktiva efter sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt att samhällets trygghetsfaktorer så som omsorg, hemtjänst och färdtjänst fungerar på ett bra sätt.

Den som inte längre kan eller vill bo hemma ska kunna välja ett annat boende till en rimlig kostnad. Idag kan Borgholms kommun inte erbjuda något mellanting för den som inte längre vill bo kvar hemma med hemtjänst men heller inte är så sjuk att en plats på särskilt boende är motiverad. Miljöpartiet vill satsa på s.k. Trygghetsboende i Borgholms kommun. Det ger trygghet, social samvaro och praktisk hjälp, men fortfarande möjlighet till ett självständigt liv. Det är en offensiv satsning för en trygg och värdig äldreomsorg i vår kommun.

God näringsrik mat är riktig friskvård. Vi vill satsa på ekologisk mat som har ett högre näringsinnehåll.
Personalen är den allra viktigaste resursen för en bra vård och omsorg. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling för personalen inom vård och omsorg och rätt att som anställd själv välja tjänstgöringsgrad. Alla vill inte jobba heltid. Valet ska ligga hos den anställde.

Vi ser positivt på alternativa driftsformer som personal- brukar och/eller anhörigkooperativ. Det kan ge mer inflytande till de som verkligen berörs av verksamheten. Däremot motsätter vi oss starkt att skattepengar går till vinst i privata företag. God kvalitet i hela verksamheten är viktigare än valfrihet för några få.

Vi vill

  • Göra en stor satsning på Trygghetsboende i Borgholms kommun.
  • Prioritera god mat av hög kvalitet till våra äldre med övervägande ekologiska och lokaltproducerade råvaror.
  • Att kommunen aktivt tar del av länets satsning på kultur för äldre.
  • Satsa på omsorgspersonalen genom kompetensutveckling, stort inflytande över utformningen av den dagliga verksamheten och möjlighet att välja sin tjänstgöringsgrad.

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Vård och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter