Styrelsen Miljöpartiet Dalarna

Aron Knifström

Ordförande i Dalarna och Ludvika, styrelseledamot i Klimatnätverket, klimatambassadör Dalarna

Elina Brodén

Kommunalråd och ordförande i miljönämnden i Borlänge

Jonas Åsenius

Gymnasielärare Politisk sekreterare Ledamot Regionfullmäktige Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Maj Ardesjö

Ordförande/Språkrör

Richard Holmqvist

Vice Ordförande