Bättre träningsmöjligheter för äldre!

På kvällens kommunfullmäktige i Huddinge lägger Miljöpartiet en motion om att göra det lättare för äldre att träna.

Barbro tränar i Rådsparken

Gruppen kommuninvånare som fyllt 65 år blir allt fler. Att ha en fysisk aktiv vardag är bra för alla och inte minst för äldre som då kan hålla sig friskare längre och behovet av tyngre och kostsammare vårdinsatser skjuts på framtiden.

- Idag utestängs äldre från många möjligheter till fysisk aktivitet, trots att detta varken är nödvändigt eller önskvärt, säger Barbro Lind, ersättare i fullmäktige och ledamot i Vård och omsorgsnämnden. Barbro tränar själv i Huddingehallens gym för att hålla sig i god form, och berättar vidare att hon tycker att det är synd att kommunens eget gym inte är anpassat så att de passar för alla.

– Äldre har ofta inte så stor grundstyrka och speciellt för äldre kvinnor blir det svårt att använda sig av styrketräningsmaskinerna när det inte går att ställa in på tillräckligt lågt motstånd. De är helt enkelt anpassade för yngre människor enligt gamla normer, avslutar Barbro Lind.

Med denna motion vill Miljöpartiet att det ska bli fler äldre och funktionsnedsatta som får möjlighet till anpassad träning på de egna villkoren. En bra start i arbetet är att anpassa kommunens eget gym men även att föra en dialog med privata gymägare. Vi ser även ett behov av en ny bassäng som har varmare vatten för att användas till vattengymnastik för de som har led- eller reumatiska problem.

Läs hela motionen här

 

För mer information

Politisk sekreterare

Peter Johansson

[email protected]

- Idag utestängs äldre från många möjligheter till fysisk aktivitet, trots att detta varken är nödvändigt eller önskvärt, säger Barbro Lind