Feltänk bakom motorvägsprojektet

Feltänk bakom motorvägsprojektet

Tvärförbindelse Södertörn motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem.


Flera partier driver nu valkampanjer för ökade klimatutsläpp. Sommarens värmebölja med torka, missväxt och skogsbränder är som bortblåst. Partierna går till val på sänkt bensinpris, ökad flygtrafik, minskad klimatbudget, fler motorvägar etc.

I Huddinge kampanjas det för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn, med argument som ny teknik, miljövänligt bränsle och att det är bussar som ska färdas på vägen. Men hur förhåller sig egentligen?

Jo, Naturvårdsverket är tydlig med att Tvärförbindelse Södertörn motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bränsleffektivare fordon och förnybara drivmedel kommer inte att räcka för att minska utsläppen i den mån vi måste. Det krävs färre vägtransporter och mer transportsnål samhällsplanering.

Bygger på trafikökningar

Trafikverkets lönsamhetskalkyl för Tvärförbindelsen bygger på kraftiga trafikökningar. Vid trafikminskningar – som ju krävs för att nå riksdagens klimatmål och klimatlagen – som alla partier utom SD står bakom, blir vägen mycket olönsam.

Nya motorvägar föder ny vägtrafik och konkurrerar ut investeringar av kollektivtrafik. I Stockholm finns mycket goda möjligheter att bygga hållbara transportsystem med mindre klimatutsläpp och trängsel.

Miljöpartiet vill omgående öka framkomligheten för blåljus- och yrkestrafiken, med nya bussfiler, trafiksäkra korsningar och övergångsställen. Vi vill ha en tillgänglig kollektivtrafik som minskar behovet av bilen. Spårväg Syd är nyckeln i vårt hållbara transportsystem. Klimatet kan inte vänta!

Anders Lönroth (MP), oppositionsråd, Huddinge,

Tomas Eriksson (MP), gruppledare, Stockholms läns landsting

 

Relaterade nyheter

Huddinge, 4 mars 2019

Pressmeddelande: Klimatet eller motorväg – dags att välja!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter