Orimligt att ”skuldbelägga” Huddinges barn!

Lyssna

Miljöpartiet vill avskriva underskotten i förskolan. Den moderatledda koalitionen kräver istället att skulderna ska betalas, med ännu tuffare sparpaket som följd. I praktiken innebär det nedläggningar av mindre förskolor, större barngrupper och färre förskollärare.

Miljöpartiet är djupt skakat av berättelserna från personal och föräldrar i Huddinges förskolor. Miljöpartiet har länge följt den svåra situationen och också föreslagit betydligt högre anslag. Den moderatledda koalitionens budget räcker helt enkelt inte till, vilket lett till de kraftiga underskotten och den upparbetade skulden.

- Vi måste se allvaret i situationen och vända utvecklingen! Det handlar om barnens trygghet, personalens arbetsmiljö och kvaliteten på den pedagogiska verksamheten, säger Marica Lindblad, kommunalråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet vill avskriva underskotten till skillnad mot den moderatledda koalitionen, som kräver att skulderna ska betalas, med ännu tuffare sparpaket som följd. I praktiken innebär det nedläggningar av mindre förskolor, större barngrupper och färre förskollärare.

- Barngrupperna är redan idag för stora, och måste minska snarare än öka! Det är helt nödvändigt att ge Huddinges förskolor en nystart och det måste ske NU, avslutar Marica Lindblad.

På måndag 19 februari tas slutgiltigt beslut i fullmäktige om förskolornas framtid i Huddinge. Den moderatledda koalitionen har hittills varit kallsinniga till Miljöpartiets förslag enligt:

1. Att Förskolenämnden tillförs ytterligare 11 600 tkr till driftbudgeten utöver förvaltningens förslag. där 2 000 tkr ligger som politisk prioritering. Tillsammans blir detta 13 600 tkr vilket motsvarar nämndens underskott för 2017.

2. Att Förskolenämndens samlade underskott på 23 500 tkr avskrivs. Detta är en redan tagen förlust som inte påverkar resultatet. En sådan åtgärd kräver dock att de fristående huvudmännen kompenseras för den högre kostnadsnivå som de kommunala enheterna genom sitt underskott legat på. Vår bedömning är att 17 000 tkr från reserverade medel bör avsättas för detta.

Måndag 19 februari kl. 17.00 startar fullmäktige i kommunalhuset i Huddinge.

För mer information:
Marica Lindblad 
Kommunalråd (MP)
08-535 301 50 

Marie Åkesdotter 
Politisk sekreterare (MP)
08-535 301 51