Skärp klimatambitionerna NU!

Skärp klimatambitionerna NU!

Pressmeddelande 2018-12-17


Miljöpartiet ger den borgerliga koalitionen i Huddinge 3 skarpa förslag till Huddinges klimatarbete.

1. Ta fram en koldioxidbudget!

2. Välj gröna lån!

3. Gå med i Glokala Sverige!

– Det är allvar nu och vi måste agera kraftfullt, säger Anders Lönroth (MP), miljöpartiets oppositionsråd i Huddinge. Kommunerna är nyckelaktörer i klimatarbetet och Huddinge måste skärpa ambitionsnivån rejält om vi ska kunna bidra och klara klimatmålen och nödvändiga utsläppsminskningar. Vi kan inte förlita oss på att andra ska göra jobbet åt oss, fortsätter Anders Lönroth.

Världens länder har enats om att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att verka för att den ska stanna vid 1,5 grader. Arbetet för att få ner de globala utsläppen behöver drivas på alla nivåer och med olika verktyg. Här är miljöpartiets 3 förslag till den styrande koalitionen:

Koldioxidbudgeten handlar om att ta reda på hur stort Huddinges utsläppsutrymme är, för att kunna göra en plan på hur mycket utsläppen behöver minska per år för att klara klimatmålen.

Gröna lån erbjuds till låg ränta av Kommuninvest för investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle. Huddinge kan enkelt ansöka om gröna lån till olika projekt om t.ex. energieffektivisering och förnybar energi.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som SKL och Svenska FN-förbundet initierat. Syftet är att stärka kunskapen och engagemanget i arbetet med de globala målen/Agenda 2030. Huddinge kan få välbehövligt stöd för att klara implementeringen.

– Om vi ska få till ett mer klimatsmart och hållbart Huddinge, så måste huddingeborna involveras på ett helt annat sätt än hittills, säger Anders Abel, ledamot i kommunfullmäktige för miljöpartiet. Jag är övertygad om att det finns många som vill sänka sina utsläpp och där måste vi kunna visa hur. Vi måste möjliggöra bra val, till exempel genom att se till att det finns bra och säkra alternativ för den som vill ställa bilen. Det är nödvändigt om Huddinge ska kunna sänka utsläppen och bidra till nationella och internationella överenskommelser, avslutar Anders Abel.

 

För mer information:

Anders Lönroth

Oppositionsråd (MP)

08-535 303 51

 

Marie Åkesdotter

Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 51

Relaterade nyheter

Huddinge, 4 mars 2019

Pressmeddelande: Klimatet eller motorväg – dags att välja!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter