Närodlat och ekomat

Miljöpartiet vill satsa mer på ekologisk närodlad mat. Vi vill också öka den vegetariska matens andel. Matsvinn ska undvikas så långt det går och det matavfall som blir ska tas om hand för att bli biogas och gödsel och därmed sluta kretsloppet.

Miljöpartiet vill satsa mer på ekologisk närodlad mat. Vi vill också öka den vegetariska matens andel. Med en större andel vegetarisk och ekologisk mat i skolan blir maten också mer hälsosam och barnen får bra matvanor redan i tidig ålder. Därför vill vi att Huddinges verksamheter ska arbeta där en minskad köttkonsumtion och informera om matens klimatpåverkan. Den mat som serveras till barn och äldre i kommunal regi ska vara god, näringsriktig, ekologisk och klimatsmart.
Bra mat skapar gladare barn i skolorna och det minskar även matsvinnet då barn äter den mat de gillar. Matsvinn ska undvikas så långt det går och det matavfall som blir ska tas om hand för att bli biogas och gödsel och därmed sluta kretsloppet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: