Äldres anhöriga

Äldres anhöriga

Miljöpartiet vill att anhöriga som vårdar ska ges större insatser i form av ekonomisk ersättning, utbildning eller rekreation.
Vi vill se större insatser till anhöriga som drar ett tungt lass när det gäller att stå för både service, vård och omsorg till make, maka eller förälder. Enligt statistiken är det så mycket som 75 procent av insatser som annars skulle utföras av hemtjänst, som idag görs av anhöriga. Samhället sparar in otroliga belopp på detta till pris på att det kan slå tillbaka på de anhöriga som inte orkar och kanske blir sjuka. Många som vårdar anhöriga är kvinnor som går ner i arbetstid för att orka och hinna. Insatserna vi vill se för alla de som vårdar sina anhöriga i hemmet kan vara exempelvis regelbunden avlösning, rekreation, utbildning, handledning och ekonomisk ersättning. 

Nyheter på Äldres anhöriga

Huddinge, 17 december 2018

Inrätta en vård- och omsorgsombudsman!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter