Avfall

Mycket av Huddingebornas klimatpåverkan kommer från konsumtion som ger utsläpp i andra länder. Vi vill att Huddinge tar ett större ansvar för dessa utsläpp. Det gäller både utrikesflygresor och konsumtion av livsmedel och varor som är producerade i andra länder.
Miljöpartiet vill flytta fokus från ändliga resurser till nyttjande av mer hållbara tjänster och funktioner, så kallad cirkulär ekonomi som både gynnar miljö och klimat. Vi måste även bli bättre på att minska mängden avfall och göra det enklare att återbruka och återvinna. Daglig återvinning ska ske nära bostaden. Alla hushåll ska kunna sortera sitt matavfall. Vi vill ha fler återbruksmöjligheter våt återvinningscentraler. Textilinsamlingen måste öka, avfall är en resurs och det gäller även våra gamla kläder. 

Nyheter på Avfall

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter