Biltrafik

Biltrafik

Om det är lättare att ta sig fram med kollektivtrafik kommer de som inte behöver åka bil inte göra det vilket ökat framkomligheten för de som måste använda bil.
När bilar och lastbilar inte fyller alla ytor i staden så blir det mer framkomlighet för blåljusfordon och kollektivtrafik samidigt som det blir mer plats för människor att röra sig på.

Miljöpartiet vill att övergången mellan olika trafikslag ska bli smidigare, detta kan göras genom att tidtabellerna förbättras. En god framkomlighet för bussar är viktigt för att kollektivtrafiken ska vara snabb och pålitlig. Vi vill prioritera fler bussfiler och bättre trafikövervakning. 

Nyheter på Biltrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter