Bostadsområden som byggs ihop

Bostadsområden som byggs ihop

Miljöpartiet vill se att olika bostadsområden byggs ihop och undvika olika barriärer i form av stora motorvägar och andra otillgängliga ytor.
För att människor ska mötas och för att vi ska minska segregationen och uppdelningen mellan olika bostadsområden och undvika barriärer i form av stora motorvägar och andras otillgängliga ytor. Det kan handla om att exempelvis bygga bostäder, parkmark, ett attraktivt gångstråk eller kanske en skola i gränsen mellan två områden. Även gångbroar och gångtunnlar spelar en viktig roll. Genom att tillvarata dagvatten på ett bra sätt kan ett områdes attraktivitet öka exempelvis genom anläggande av estetiskt tilltalande dammar och vattendrag. 

Nyheter på Bostadsområden som byggs ihop

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter