Cykelinfrastrukturen

Cykelinfrastrukturen

Vi anser att infrastrukturen för cykel måste förbättras och bli mer attraktiv. Huddinges utemiljö ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Alla kan inte gå eller cykla längre sträckor och därför vill vi att gångstråken i Huddinge ska rustas med fler sittplatser.
Miljöpartiet vill att kommunen ska uppmuntra barn och elever, an vad som görs idag, att gå och cykla genom säkra skolvägar och med hjälpa av "vandrande bussar". Vi vill ha fler och bredare cykelbanor och stråk, samt ett förbättrat underhåll av dessa för en ökad trygg- och säkerhet. Vi vill att det strävas efter gång- och cykelavstånd mellan hem och skola när nya förskolor och skolor byggs.

Bilen måste ta mindre utrymme och ge plats åt människan i den gröna storstadskommunen. Men då alla inte kan gå eller cykla längre sträckor vill vi att gångstråken i Huddinge ska rustas med fler sittplatser så fler människor kan ta del av Huddinges natur. Äldre och personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till reserverade p-platser i centrala lägen.

Nyheter på Cykelinfrastrukturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter