Cykelvägar

Cykelvägar

Miljöpartiet vill göra det enklare och tryggare att cykla, genom bättre belysning, säkrare överfarter och bilfria zoner skulle fler människor vara tryggare nog att välja cykeln framför bilen.
Miljöpartiet vill ha ett sammanhängande nät av cykelvägar, åtskilda från både gångtrafikanter och biltrafik, i Huddinge, med stråk som löper längs vår fina natur. Gatuparkeringar tar upp stora ytor som i många fall kan användas till cykelvägar och nyttotrafik. Vi vill skapa fler säkra cykelparkeringar. Huddinge ska ha en trafikmiljö där det är tryggt och säkert att gå och cykla. Vi vill förbättra säkerheten genom fysiska trafiksäkerhetsåtgärder och hastighetskameror för att få bilister att hålla skyltad hastighet. Alla barn ska känna sig trygga och säkra i trafiken. Trafikmiljöerna i förskolors och skolors närhet ska bidra till att fler väljer att gå eller cykla till förskolan och skolan. Trafiksäkerheten ska öka genom gångvägar, fler övergångsställen, bilfria zoner vid förskolor och skolor samt bättre belysning längs skolvägarna. Vi vill ha en förbättrad snöröjning av gångbanor, busshållplatser och gator med busstrafik, en så kallad jämställd snöröjning, då kvinnor oftare får eller åker med mer kollektivtrafik än män. Vi vill att det ska vara säkert, tryggt, enkelt, roligt och bekvämt att gå och cykla, det kräver stora investeringar, men kostnaderna är låga jämfört med till exempel en ny motorväg.

Nyheter på Cykelvägar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter