Förskola för alla

Förskola för alla

Både pedagoger och barnskötare ska ha kunskap i genus och speciallärare med genuskunskaper ska finnas på varje förskola. Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har.
Miljöpartiet vill att Huddinge kommun ska ha ett starkt riktat stöd till förskolor med större utmaningar så att alla förskolor motsvarar barns och föräldrars förväntningar på en välfungerande förskola. Det handlar om förskolor där det kan krävas insatser med förstärkt personaltäthet som kan göra insatser exempelvis för nyanlända barn lärande eller satsningar på tidig läsinlärning. Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har. Både pedagoger och barnskötare bör ha kunskaper i antidiskriminering och genus. 

Nyheter på Förskola för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter