Förskola med trygghet

Förskola med trygghet

Förskolan ska ge alla barn samma chans, oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Inget barn ska känna oro eller rädsla i förskolan, varje barn ska kunna gå till sin förskola med glädje. Vi ser förskola som en rättighet för barn, det är barnets rätt till en god och pedagogiskt utvecklande miljö.


Förskolan är en plats där barn tillbringar en stor del av tiden under sin barndom. Att prioritera barn och unga innebär för oss i Miljöpartiet att förskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö. Vi ser förskolan som en rättighet för barn, det är barnets rätt till en god och pedagogiskt utvecklande miljö. Vi ser ibland tendenser att framställa förskolan mer som barnpassning, som en plats där vistelsen ska minimeras då den bara ses som en kostnad.
Miljöpartiet Huddinge vill att förskolan ska ge alla barn samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Inget barn ska känna oro eller rädsla i förskolan, varje barn ska kunna gå till sin förskola med glädje. Trygghet och goda relationer är en förutsättning för barns lärande och utveckling och basen i förskolans uppdrag. Med mer resurser som fördelas bättre kan vi öka jämlikheten mellan och i förskolorna.

Nyheter på Förskola med trygghet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter