Förskolans barngrupper och personal

Förskolans barngrupper och personal

Vi vill se mindre barngrupper och fler personal, då kan förskollärare, barnskötare och barn får en mindre stressig och lugnare vardag.
Under de senaste åren har förskolan i Huddinge varit underbudgeterad. Detta har gjort att förskollärares löneutveckling även den är under snittet. Miljöpartiet menar att andelen legitimerade förskollärare nu är för låg och att den måste öka. Samtidigt får det inte innebära att den samlade personaltätheten sjunker, även utbildade barnskötare har en viktig plats i förskolan.

Det måste finnas vuxna som förstår barns behov och som finns där när barnet behöver det. Förskolans pedagoger måste ges goda förutsättningar för att Huddinges förskolor ska bli attraktiva arbetsplatser dit legitimerade förskollärare söker sig. Till detta hör mindre barngrupper än idag, något som regeringen ger pengar till men som Huddinge har svårt att ta emot då det inte svaras upp med kommunala satsningar.

Med fler pedagoger och mindre barngrupper kan personalen ge mer tid till varje elev. Skolverket anser att det är rimligt med mellan 6-12 barn i grupper på upp till 3 år och för de lite äldre barngrupperna mellan 9 – 15 barn. I Huddinge är snittet 17 barn per avdelning och i småbarnsgrupperna är samma snutit 14. Miljöpartiet anser att barngrupperna i Huddinge är alldeles för stora. Personalen måste ger förutsättningar att hinna se, möta och ha tid för varje barns lärande och utveckling.

Dessutom har förskolorna i Huddinge börjat planeras allt större, dock utan att utemiljön alltid följer med. Idag planeras förskolor på upp till 200 barn, något som Miljöpartiet tycker är alldeles för stort. Stora förskolor blir mindre överblickbara för små barn och möjligheten att känna alla vuxna minskar. Med mindre förskolor nära hemmen ökar föräldrars möjligheter att lämna och hämta sina barn utan att vara beroende av bil.

Nyheter på Förskolans barngrupper och personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter