Grönområden och parker

Grönområden och parker

Miljöpartiet vill bevara och utveckla fler bostadsnära grönområden och parker i Huddinge både för att öka attraktiviteten och för att stärka de ekosystemtjänster som grönstrukturen tillhandahåller.
Huddinge är en grönsande kommun med närhet till natur och vatten och storstadens puls. I stadens gröna lungor finns plats för rekreation, aktivitet och möten. Gröna oaser som snabbt nås från bostaden betyder mycket för människors trivsel och välmående. Parker, träddungar eller bara en mindre grönyta kan ge många människor skön utevistelse och ett ökat välmående. Att bevara och utveckla parker och grönområden är viktigt för att öka attraktiviteten och stärka de ekosystemtjänster grönstrukturen tillhandahåller. Det gäller inte minst klimatanpassningen där exempelvis väl anlagda dammar och fördröjningsmagasin för dagvatten kan förhindra översvämningar vid höga vattennivåer i samband med kraftig nederbörd. Träd och växtlighet tar upp vatten och förhindrar stora vattenflöden över hårdgjorda ytor. Träd är också viktiga i tät bebyggelse då de ger svalka när temperaturnivåer förväntas stiga. De dämpar även buller och filtrerar starkt solljus i barns lekmiljöer.

Nyheter på Grönområden och parker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter