Natur

Våra naturreservat som finns i Huddinge ska utvecklas och bevaras. Strandskyddet ska värnas och hormonstörande ämnen så som mikroplaster, läkemedelsrester och tungmetaller ska minska.


Alla Huddingebor ska garanteras rent och friskt dricksvatten nu och i framtiden. Huddinges sjöar ska vara rena och alla Huddinges invånare ska ha tillgång till dem, med närhet till både fiske och bad. strandskyddet ska värnas för att bevara tillgängligheten till fler badplatser, även till naturbadplatser som är efterfrågade av många Huddingebor.
Övergödning och utsläppt av miljö och hormonstörande ämnen så som läkemedelsrester, mikroplaster och tungmetaller ska minska. Med höga krav på dagvattenhanteringen ska vi minska negativ påverkan på vårt vatten. Vi vill även att gamla miljöskulder som övergödning och förorenade stränder ska åtgärdas. Huddinge har fått pris för Sveriges bästa friluftskommun och kommunens skyddade natur används även av många från andra kommuner. 7 mil vandringsleder finns nu i kommunen och de marknadsförs genom aktuella kartor. Miljöpartiet vill bevara och utveckla våra naturreservat som finns i kommunen.

Nyheter på Natur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter