Ren luft

Ren luft

Vi vill att luften som vi andas ska vara ren och fri från skadliga partiklar och gaser.
Det är främst från trafiken som luften förorenas genom partiklar från däckslitage och asfalt och kväveoxider från förbränningsmotorer. Höga halter av luftföroreningar och partiklar leder till hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier, – barn drabbas särskilt hårt. Det krävs fortsatt kraftfulla åtgärder i trafiken för att förbättra luftkvaliteten. Minskat bilåkande och lägre hastigheter ger bättre luftkvalitet. 

Nyheter på Ren luft

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter