Särskilda boenden

Särskilda boenden

De äldre ska ha en större bestämmanderätt när det gäller att flytta till särskilt boende. De särskilda boendena ska vara utformade så att de äldre kan bo där i många år, både för dem som inte har så stora vårdbehov till livets slutskede. De äldre ska fortfarande ha ork och lust att delta i aktiviteter både inom boendet som utanför.
Inom de särskilda boendena vill vi se ett nytänkande. I vår vision är det de äldre själva som bestämmer när det är dags att flytta till särskilt boende och inte biståndsbedömaren. Vi vill att flytt till äldreboende ska kunna göras för att leva där i många år på äldre dagar, inte enbart för att dö där. Boendet ska vara både för dem som ännu inte har så stora service- eller vårdbehov, och samtidigt ett boende för de allra sjukaste och svagaste för de som vårdas dygnet runt i livets skutskede. De äldre ska fortfarande ha ork och lust att delta i aktiviteter, såväl inom boendet som utanför. De ska också kunna äta tillsammans med andra och bo där utan att nödvändigtvis ha behov av biståndsbedömda insatser från början. Biståndsbedömare kommer in i bilden allteftersom för att hjälpa till att avgöra vilken servicenivå och omvårdnad den boende är i behov av. För att sådana boenden ska bli möjliga i framtiden måste de planeras nu. Knappast någon i den ”nya” generationen äldre kommer utan protester godta att bo i stora vårdrum, så som de så kallade lägenheterna i moderna särskilda boenden är utformade. Istället bör det finnas riktiga lägenheter av varierande storlek. Det är självklart att ett sammanboende par inte ska dela på sig utan ska kunna bo tillsammans i en lägenhet. Varje särskilt boende för ha övernattningsrum för besökare som inte bor nära. På så sätt kan lägenhetsytor hållas lite mindre. 

 

Nyheter på Särskilda boenden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter