Skolans olika pedagogiska alternativ

Skolans olika pedagogiska alternativ

Miljöpartiet anser att vinstmotiv är främmande inslag som inte hör hemma inom skolan. Vi anser att äkta valfrihet är olika pedagogiska alternativ inom både kommunala och fristående skolor.
Miljöpartiet är positiv till pedagogiska alternativ inom skolan, olika inriktningar kan passa olika barn – även inom den kommunala verksamheten vill vi se olika inriktningar. Vi ser gärna fristående skolor men vill att hela skolpengen används till elevens utbildning, inte till privata vinster! Vinstintresse hör inte hemma i skolans värld.

Vinstmotiv är främmande inslag som inte hör hemma inom skolan. Valfrihet innebär för oss pedagogiska alternativ, inte att välja mellan olika ägarformer. Valfriheten får inte heller medföra ett segregerande skolsystem. Oavsett om föäldrar väljer en kommunal eller en fristående skola så har kommunen ett ansvar för alla barn. När det gäller fristående skolor så är det skolinspektionen som har tillsyn till kommunala som till fristående skolor. Kommunen måste dock se till alla barns rättigheter på samma villkor. 

Nyheter på Skolans olika pedagogiska alternativ

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter