Skolans pedagoger

Skolans pedagoger

Miljöpartiet i Huddinge vill satsa på lärarna. För att få lärare att välja Huddinge kommun som arbetsplats samt behålla de lärare som redan jobbar i kommunen måste vi ha goda löneförhållanden samt erbjuda arbetsplatser med goda arbetsvillkor med en trygg och lugn arbetsplats.
Idag råder en mycket stor brist på många lärarkategorier. Huddinge behöver få fler inom dessa att välja arbete i våra skolor. Vi vet att läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för skolan. Goda löneförhållanden är viktigt  för att lärare ska välja Huddinge, men minst lika viktigt är goda arbetsvillkor och en trygg och lugn arbetsmiljö. Möjligheten att kunna utföra ett bra jobb är den främsta drivkraften för de flesta lärare och för detta krävs tid till planering och samtal. Delaktighet och inflytande över sin arbetssituation är något som lärare önskar. En ökad professionsstyrning inom skolan utifrån den egna skolenheten tror vi är kvalitetshöjande. 

Nyheter på Skolans pedagoger

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter