Skolor som byggs

Skolor som byggs

Nya skolor för mindre barn bör planeras så de ligger inom gång och cykelavstånd från barnens hem. Skolor för lite äldre barn bör planeras så att upptagningsområdet blir blandat mellan olika områden vilket minskar segregationen.
Vi ser just nu en trend i Huddinge att bygga mycket större skolor. Vi menar på att särksilt små barn mår bättre i lite mindre sammanhang än i skolor för 900-1000 elever. Stora skolor blir mindre överblickbara för små barn och möjligheten att känna alla vuxna minskar. Med stora skolor blir avståndet från hemmen längre för många barn. Med mindre skolor för yngre barn nära hemmen ökar föräldrars möjlighet att lämna och hämta sina barn utan att vara beroende av bil. Då nya skolor för äldre barn byggs bör upptagningsområden inberäknas i planen, skolor som byggs i gränsen mellan två områden minskar segregationen då barn från olika delar av staden kan mötas där. Men grundskolor för äldre barn bör inte heller vara alltför stora. Miljöpartiet stödjer inte de stora högstadieskolorna med upp till tio paralleller i varje årskurs som planeras idag.

Nyheter på Skolor som byggs

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter