Trafik och resande

Trafik och resande

Miljöpartiet Huddinge vill satsa på kollektivtrafiken, nya linjer som gör det lättare att kombinera olika transporter och göra byten lättare. Vi vill ha fler busskörfält så att bussresenärerna inte sitter fast i bilköer.
Den största källan till utsläpp i Huddinge är från transporter. Alla forskare är överens om att vi måste minska biltrafiken, det räcker inte med en maximal satsning på ny fossilfriteknik. Fler snabba vägar är inte en del av lösningen då de kommer ge en ökad trafik som bidrar till att vi låser oss fest vid kortsiktiga lösningar som på längre sikt skadar vårt klimat och miljö. Biltrafiken förorenar även luften vi andas, inte bara genom avgaser utan också genom att frigöra partiklar från däck och asfalt. Höga halter av luftföroreningar och partiklar leder till hjärt och kärlsjukdomar, astma och allergier, och barn drabbas särskilt hårt. Minskat bilåkande och lägre hastigheter är två sätt att snabbt förbättra både luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Bilpooler ger möjlighet att nyttja egen bil när det behövs och samtidigt slippa kostnaden för en egen bil. Eftersom bilar står parkerade 95% av all tid så gynnar bilpooler inte bara klimatet, det frigör även ytor, spar resurser och blir billigare för den enskilda individen. 

Nyheter på Trafik och resande

Huddinge, 4 mars 2019

Pressmeddelande: Klimatet eller motorväg – dags att välja!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter