Biologisk mångfald och giftfri miljö

Lyssna

 

Fyra av totalt nio planetära gränser överskrids just nu enligt klimatforskaren Johan Rockström.Den biologiska mångfalden är en av dem där läget är som allvarligast. För att bevara den biologiska mångfalden behöver vi våga prioritera den framför vissa andra intressen. För Miljöpartiet är den prioriteringen självklart, vi sätter miljön och den biologiska mångfalden först. Det var bland annat därför vi motsatte oss att grönytan vid Kungsgårdsvägen skulle skövlas och bli plats för nya hus. Miljöpartiet vill dessutom göra insatser för att skydda sällsynta och värdefulla insekter och förbättra styrningen i planeringsskedet på kommunen. 

 

Samtidigt är vår vardag så full av kemikalier att vi inte säkert kan säga vad konsekvenserna av det kommer bli. Naturskyddsföreningen varnar för att de tusentals kemikalier som finns på marknaden kan skapa en cocktaileffekt där de förvärrar varandra. Läget är allvarligt men vi kan fortfarande göra något åt det. För oss i Miljöpartiet är svaret självklart, Kalmar ska ta sitt ansvar och göra sin del. Det var vi som drev på för planen för en giftfri förskola och skola som nu är på plats. Tack vare oss avgiftas alltså barns miljöer, något som är extra viktigt då barn är extra känsliga. Nu vill vi gå vidare till kommunens övriga verksamheter och avgifta alla offentliga verksamheter från onödiga och farliga ämnen som till exempel triclosan, ftalater, PVC,  PFAS och tungmetaller. 

 

Att skapa en kommun där vi kan leva utan gifter överallt i vår vardag och en kommun där den biologiska mångfalden frodas är fullt möjligt. Men då krävs det någon som jobbar med frågorna på fullt allvar på alla politiska nivåer. 

 

 

Vi vill: 

  • Öka utrymmet för vilda arter genom exempelvis ängsbruk och naturskogar på kommunala ytor och genom att främja hållbart jordbruk och hyggesfritt skogsbruk.

 

  • Bevara och utöka grönområden i staden och införa obligatoriska kompensationsåtgärder vid ingrepp i grönområden.

 

  • Avgifta offentlig verksamhet. Alla kommunala verksamheter ska avgiftas från farliga ämnen som exempelvis triclosan, ftalater, PVC, PFAS och tungmetaller.

 

  • Sluta använda plast som marktäckning samt avvakta med att anlägga nya konstgräsplaner tills det finns bättre alternativ för såväl spelare som natur

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: