Furulund får tåg varje halvtimme

Kommunfullmäktige i Kävlinge antog igår samverkansavtalet i Sverigeförhandlingen att snabbt bygga ut trafiken på Lommabanan till halvtimmestrafik, genom att länka ihop Lommabanan med Malmöpendeln

Med idogt arbete av våra gröna kollegor i regering och i Malmö har Lommabanan fått ökad attraktivivet. Genom att tågen från Kävlinge till Malmö via Furulund och Lomma fortsätter färden på den tänkta ringleden i Malmö via Citytunneln till Kontinentalbanan skapas förutsättningar till tätare trafik på Lommabanan. Samverkansavtalet för detta skrevs igår under av Kävlinges Kommunfullmäktige och därmed kan planarbetet påbörjas.

Banan beräknas öppna i december 2021 med tåg en gång per timme i vardera riktningen. Det är ännu inte fastställt när trafiken kan fördubblas. För att klara det krävs ytterligare utbyggnad av mötesplatser på banan och att Malmö får klart med trafik längs Kontinentalbanan, en bana som går igenom bostadsområden och därmed skapar en del störningar som behöver hanteras.

Kävlinge kommun delfinansierar redan en del av de ombyggnader som ska ske i Furulund för att klara den första delen av ombyggnaden. I fas två är vår andel liten, men vi har fått lova att bygga bostäder i anslutning till banan, något som redan pågår i Kävlinge.

Vi i Miljöpartiet de gröna Kävlinge är såklart glada över att kommunen tagit chansen att förbättra kollektivtrafiken i Furulund. Men vi hoppas att det även fortsättningsvis finns positiva tankar på att bygga ut även i andra delar av kommunen som så väl behöver trafikförstärkning. Furulunds station, liksom Dösjebros förutsätter att folk från andra orter också kan nå dem på ett enkelt sätt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: