Om Kulturskolan

Såg du annonsen i veckans Lokaltidning ”i vårt hållbara Kävlinge skapar Kulturskolan framtidens Mello-artister”. En bra och öppen Kulturskola har alltid varit en av våra hjärtefrågor.

 

Miljöpartiet vill ge människor förutsättningar att utveckla sin kreativa och skapande kraft. Kultur är en del av det livslånga lärandet och alla människor ska ha möjlighet till bildning och kulturupplevelser oavsett ålder och bostadsort. Särskilt för barn och unga är den kommunala Kulturskolan en viktig del i den här utvecklingen.

På vårt initiativ har skolan utvecklats under den senaste mandatperioden. Men vi vill mer. Om vi själva bestämde hade vi satsat på:

-         Att öka tillgängligheten så att fler kan få ta del av de aktiviteter som finns. Tillgången på vissa instrument får inte vara begränsande

-         Att förbättra lokalerna så att lokaler inte är begränsande

-         Att sänka kostnaden för deltagare, så att fler får möjlighet att delta

-         Att skapa förutsättningar för de äldre ungdomarna att repetera och utveckla sin musik i egna grupper

-         Att bygga en ny scen med en akustik som är bra

-         Att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan och föreningar och företag inom Kultur så att ungdomarnas möjlighet till utveckling förstärks genom t ex

o   Fler uppträdanden i ensemble

o   Möjlighet att bilda band och uppträda

o   Möjlighet till samarbete mellan musiker och dansare

o   Möjlighet till teateruppsättningar i samarbete med teaterföreningar

-          Att utveckla samarbete med andra kulturskolor för att kunna erbjuda mer och bättre möjligheter till att spela i orkestrar

-          Att utveckla möjligheter för eleverna i Kulturskolan att mötas i kortare projekt, kurser eller workshops, så att de som spelar olika instrument eller håller på med bild eller andra kulturformer kan träffas,  som t ex Sommarorkestern. Men fler former för detta behövs

 

I vårt hållbara Kävlinge skapar Kulturskolan framtidens Mello-artister