Återbruk och återvinning

Återbruk och återvinning

Miljöpartiet vill utveckla återvinningscentraler till riktiga kretsloppsparker i linje med den cirkulära ekonomin där reparationer, renoveringar och försäljning skapar både lokala jobb och förbättrar miljön.

Miljöpartiet vill

Att se till så att det blir så lite avfall som möjligt bidrar till minskad användning av jordens begränsade resurser. I ett grönt Nacka moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

Miljö­partiet vill att fler avfallsfraktioner än matavfall och "brännbart" samlas in direkt hos hushållen, något vi tidigare föreslagit och fått igenom i Nacka. De återvinningsstationer som idag finns i kom­munen för privatpersoner ska kunna nyttjas även av förskolor och skolor som ett inslag i den pedagogiska verksamheten där förskolepersonalen tillsammans med barnen återvinner olika material.

Miljöpartiet ser gärna att kommunen sluter avtal med närliggande kommuner om möj­lighet att få tillgång till deras återvinningscentraler. Ur ett miljö- och tillgänglighets­perspektiv bör medborgarna ha rätt att åka till närmaste återvinningscentral oavsett var den är belägen.

Miljöpartiet kommer fortsätta arbeta för riktiga kretsloppsparker i Nacka, sådana som inte bara tar emot utan även renoverar, reparerar och säljer saker. På så vis kan vi kombinera återvinning, återbruk och sociala projekt och kommunen kan ta ett helhetsansvar för hållbarhet.

Vi vill att också boende i centrala Nacka får lätttillgängliga återanvändningsverksamheter i staden och slipper åka långt för att återvinna. Vi vill ha pop-up-återbruk, små verksamheter där Nackabor kan lämna in sådant de inte vill ha, byta saker eller lämna till återvinning och som kommer till olika platser i kommunen under sommarhalvåret.

Nyheter på Återbruk och återvinning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter