Gröna tak och väggar

Gröna tak och väggar

Vi måste arbeta mer med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö. Gröna, växtbeklädda bullerskydd dämpar buller samtidigt som växtligheten i dem tar hand om dagvatten och ökar den biologiska mångfalden i staden eftersom fåglar, fjärilar och andra insekter trivs bland växterna. Även gröna tak tar hand om och renar vatten.

Nyheter på Gröna tak och väggar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter